Przemysł chemiczny

Wiele zakładów chemicznych boryka się z ochroną obiektów przed korozją. Powodem istniejącego problemu jest nie zawsze trafnie dobrany materiał wg  środowiska  eksploatacyjnego oraz zmienne klimaty, w których te zakłady się znajdują. 

Zespół naukowców z VMP nawiązał współpracę z takimi  zakładami i na podstawie badań opracował oraz dopasował  specjalne systemy antykorozyjne dla zakładów produkujących metanol, wodór, kwas azotowy, kwas fluorowodorowy czy kwas siarkowy.Wysoki poziom badań i certyfikacji doprowadził do współpracy  z instytutami projektowymi, pozwolił na właściwy dobór powłok, które okazały się skuteczne w sektorze chemicznym  ropy naftowej i gazu.

 Katalog: Google Play Books icon min pdf ico min
 

Produkty:

pdf ico min

pdf ico min

pdf ico min

Zinoterm Zinotan Isolep-Mastic

pdf ico min

pdf ico min

 pdf ico min

Ferrotan  Polyton-UR  Polyton-UR(UV)

 
pdf ico min

 
Alumoterm    

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt