Przemysł energetyczny

Wysoka wytrzymałość na korozję i trwałość metalowych konstrukcji wsporczych linii energetycznych wysokiego napięcia oraz rozdzielni podstacji trakcyjnych jest jednym z warunków ciągłego zasilania energią elektryczną.

Podczas eksploatacji są one narażone na poważne obciążenia klimatyczne; oddziaływanie opadów, promieniowania słonecznego, atmosferę agresywną o szerokim zakresie wahań temperatury i wilgotności, co powoduje korozje oraz stopniowe niszczenie konstrukcji. Można temu zapobiec stosując wysokiej jakości systemy do ochrony przed korozją.Jednym z najnowocześniejszych sposobów niezawodnej ochrony konstrukcji metalowych w energetyce jest metoda zimnego cynkowania.

Katalog:  Google Play Books icon min  pdf ico min

Zalecane systemy powłok dla:
 

 pdf ico min

 
  Konstrukcji metalowych
wsporników LEP
 

  Produkty:

pdf ico min

pdf ico min

pdf ico min

Zinotan Polyton-UR Polyton-UR(UV)

pdf ico min

pdf ico min

 pdf ico min

Zinol Alpol  Isolep-mastic


 

Właściwości Zimnych Cynków 

 
pdf ico min pdf ico min pdf ico min  
Elektrostatyka  Własności połaczeń ciernych   Antystatyka  

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt