Przemysł górniczo - hutniczy

Konstrukcje i sprzęt górniczo-hutniczego kompleksu użytkowany w środowiskach silnie agresywnych pod wpływem:

 • zanieczyszczających gazów, w tym opary kwasów i zasad;
 • podwyższonej wilgoci, kondensatu;
 •  płynów technologicznych;
 • pyłu;
 •  wysokich temperatur.

 Ciężkie warunki eksploatacji oraz zaostrzone wymagania dotyczące ich stanu technicznego określają niezbędność stosowania niezawodnego środka ochrony przed korozją. Na VMP zostały opracowane kompleksowe systemy powłok dla długoterminowej (25 lat) ochrony przed korozją metalowych, betonowych i żelbetowych konstrukcji oraz sprzętu górniczych zakładów wzbogacania, hut i przedsiębiorstw przetwórstwa w kompleksie górniczo-hutniczym: konstrukcje nośne budynków, hale fabryczne, estakady;

główne wyposażenia technologiczne;

 •  struktury energetyczne: konstrukcje wsporcze linii energetycznych , konstrukcje i wyposażenie podstacji;
 • konstrukcje obiektów infrastruktury i wyposażenie pomocnicze , w tym dźwigi, ogrodzenia, wieże chłodnicze, rurociągi i tym podobne;
 • konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Zalecane systemy powłok są zgodne z normami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony przed korozją i zapewniają długoterminową ochronę przed korozją konstrukcji kompleksu górniczo-hutniczego.

Systemy powłok VMP zostały wprowadzone w GOST 9.401-91 "Powłoki malarskie. Wymagania ogólne i metody przyspieszonych testów odporności na oddziaływanie czynników klimatycznych" zaleca się do stosowania przez Gosstroj Rosji (Rosyjski Państwowy Komitet budowy) R 1-2004 (w dodatku do SNiP 2.03.11-85, sekcja 5 

"Konstrukcje metalowe").

Materiały zostały z powodzeniem przetestowane w CNIIPSK im. Mielnikova, NII LKP (m. Hoćkovo), NIIŻB.

Typowe systemy powłok dla ochrony konstrukcji metalowych

L.p.

Nazwa materiału

Typ materiału malarskiego

Grubość suchej warstwy*, μm

Strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni do stopnia Sa2 1/2 wg ISO 8501-1:2007

1

ZINOTAN (1 warstwa)

Kompozycja poliuretanowa o wysokiej zawartości cynku, utwardzana wilgocią powietrza

40-60

POLYTON – UR (2 warstwy)

Kolorowa emalia poliuretanowa, utwardzana wilgocią powietrza

100-120

Łączna grubość systemu

140-160

2

IZOLEP – primer (1 warstwa)

Podkład epoksydowy z fosforanem cynku

80-100

POLYTON – UR(UV) (1 warstwa)

Kolorowa emalia akriluretanowa

50-70

Łączna grubość systemu

130-160

3

ZINEP (1 warstwa)

Podkład epoksydowy o dużej zawartości cynku

40-60

ISOLEP – mio (1 warstwa)

Emalia epoksydowa pigmentowana łuską żelaza

80-100

POLYTON – UR(UV) (1 warstwa)

Kolorowa emalia akriluretanowa

50-70

Łączna grubość systemu

190-210

4

ZINEP (1 warstwa)

Podkład epoksydowy o dużej zawartości cynku

40-60

IZOLEP – mastic (1 warstwa)

Grubowarstwowa epoksydowa masa uszczelniająca pigmentowana aluminium w proszku

170-190

POLYTON – UR(UV) (1 warstwa)

Kolorowa emalia akriluretanowa

50-70

Łączna grubość systemu

300-320

Mechaniczne lub ręczne czyszczenie powierzchni do stopnia St2 lub St3 wg ISO 8501-1:2007

5

IZOLEP – mastic (1 warstwa)

Grubowarstwowa epoksydowa masa uszczelniająca pigmentowana aluminium w proszku

150-200

POLYTON – UR(UV) (1 warstwa)

Kolorowa emalia akriluretanowa

50-70

Łączna grubość systemu

200-250

Całkowita grubość systemów powłokowych na bazie podkładów o wysokiej zawartości cynku wynosi przeciętnie od 150 do 360 mikronów, w zależności od warunków eksploatacji: im wyższa aktywność korozyjna, tym większa powinna być grubość powłoki. Przy wyborze systemu ochrony dla specyficznego obiektu, zaleca się konsultacje z przedstawicielami VMP.

Typowe systemy powłok dla ochrony konstrukcji metalowych przed korozją i ogniem

L.p.

Nazwa materiału

Typ materiału malarskiego

Grubość suchej warstwy, μm

Strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni do stopnia Sa2 1/2 wg ISO 8501-1:2007

6

ZINEP (1 warstwa)

Podkład epoksydowy o dużej zawartości cynku

50-60

PLAMCOR 1 lub

PLAMCOR 2

Farba ogniochronna

2-6 warstw o

łącznej grubości

1,0-2,5 mm

POLYTON – UR (1 warstwa)

Kolorowa emalia poliuretanowa, utwardzana wilgocią powietrza

Nie więcej

jak 50

 *Grubość powłoki ogniochronnej zależy od wymaganej odporności ogniowej konstrukcji metalowej

Typowe systemy powłokowe dla ochrony betonu i żelbetonu

L.p.

Nazwa materiału

Typ materiału malarskiego

Grubość suchej warstwy, μm

7

FERROTAN-PRO (1 warstwa)

Penetrujący podkład poliuretanowy

20-40

POLYTON – UR (2 warstwy)

Kolorowa emalia poliuretanowa, utwardzana wilgocią powietrza

100-140

Łączna grubość systemu

140-160

  Doświadczenie w stosowaniu powłok VMP: metalowe i betonowe konstrukcje hali wytrawiania oddziału fabrycznego walcowania zimnego Nr. 5 "Magnitogorski Zakład Hutniczy ";

 •  konstrukcje metalowe oddziału fabrycznego brykietowanego na gorąco żelaza OAO "Lebedinsky GOK";
 •  wiaduktów Novolipetskiego zakłady hutniczego i Oskolskiego zakładu electro-hutniczego;

 • konstrukcje metalowe zakładów przeróbki węgla "Siewiernaja", "Mieżdureczenskaja", "Raspadskaya", "Listwianskaja-2", "Krasnoarmiejskaja-Zapadnaja", itp.;

 • urządzenia flotacyjne, konstrukcji metalowych głównego korpusu wzbogacenia OAO "Uchalinski GOK", itp.

Antykorozja

Budowa dróg

Kontakt